Inschrijven

De inschrijfmodule zorgt er voor dat de balie van uw sportbedrijf papierloos wordt. Althans, v.w.b. de klantenregistratie.
Niet alleen onze regelmatige klanten registreren we zo, maar ook de passanten.
Dat betekent dat elke nieuwe klant zich inschrijft Dit kan m.b.v. een computerscherm of op een tablet.

Deze inschrijffunctie wordt ook gebruikt t.b.v. het invullen van een ouderverklaring (voor als de klimmer jonger is dan 18 jaar) of een incassoverklaring (voor als een incasso abonnement wordt afgesloten)
Alle inschrijfformulieren worden in het systeem opgeslagen bij de desbetreffende klant. Makkelijk terug te vinden, en geen mappen vol met formulieren !

De formulieren zijn door U als gebruiker volledig zelf in te richten. U bepaalt welke informatie voor elk formulier of contract nodig is.
Nou ja, in zoverre dat op een ouderverklaring natuurlijk wel de geboortedatum van het kind moet staan, en op een incassoverklaring het rekeningnummer van de klant.

overzicht functionaliteiten

Via onderstaande link krijgt je overzicht over alle modules en functionaliteiten van het programma.

meer info

Agenda

De agenda is één van de drie pijlers van KISS.

meer info

Usp’s

Enkele USP’s van KISS op een rijtje

meer info