Acties

Het delen van abonnementen, samen met internetboeken, maakt het mogelijk om regionale of landelijke acties te doen met derden.
Je kunt daarbij denken aan barter-deals, of een actie op bijvoorbeeld een kennismakingsles.

Bij een Nederlands groot bedrijf bijvoorbeeld loopt een programma om de medewerkers meer aan het sporten te krijgen.
Dit beïnvloedt de motivatie van de medewerkers positief, en zorgt voor een afnemend ziekteverzuim.
Ten behoeve hiervan werden intern verschillende sporten gepromoot. De sport kan daarbij dan via een website landelijk geboekt worden.

Een dergelijke landelijke samenwerking heeft plaats gevonden tussen de N.S. en enkele ketens van klimcentra, die landelijke dekking bieden.
Via één daarvoor ingerichte pagina (van KISS) kon men inboeken op één van de webboek pagina’s van één van de klimcentra.

overzicht functionaliteiten

Via onderstaande link krijgt je overzicht over alle modules en functionaliteiten van het programma.

meer info

Agenda

De agenda is één van de drie pijlers van KISS.

meer info

Usp’s

Enkele USP’s van KISS op een rijtje

meer info