Rapporten

De kassa wordt afgesloten door een z-rapport te maken. Meestal gebeurd dat dagelijks, naar eigen inzicht kan dat echter gekozen worden op elk willekeurige moment.
Het systeem kent daarnaast het x-rapport, en het zz-rapport, zoals dat gebruikelijk is bij kassasystemen.

Elke individuele besteding, die in het systeem heeft plaats gevonden, wordt in de historie bewaard. Op basis van deze bestedingen zijn de kassabonnetjes, de pakbonnen, de facturen en de rapporten opgebouwd.
Daarnaast kunnen ook andere rapportages of overzichten opgeroepen worden. Voorbeelden zijn alle kassabonnetjes van een bepaalde dag, of alle bonnetjes, die bij de historie van een bepaalde klant horen.

overzicht functionaliteiten

Via onderstaande link krijgt je overzicht over alle modules en functionaliteiten van het programma.

meer info

Agenda

De agenda is één van de drie pijlers van KISS.

meer info

Usp’s

Enkele USP’s van KISS op een rijtje

meer info